Kinh doanh

Tổng kết chặng đường của những doanh nhân thành đạt, hoá ra họ đều chung một BÍ MẬT: Chỉ những người quyết KHÔNG LÀM 3 việc mới nên thành tựu

Hồ Văn Chương 17/08/2021
Nỗ lực làm giàu của bạn sẽ đổ sông đổ bể nếu lún sâu vào 3 việc công cốc mà chính bản thân không hay biết. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc khởi nghiệp? Khi tiền lương của bạn không đủ trang trải cuộc sống; khi sự cống hiến của bạn không được mọi người công nhận; khi công ty không còn chào đón nhữ...